Sürücü seviye belirleme, işe alımlarda şirket araçları tahsis edilen sürücülerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini ölçmek amaçlı yapılan sürüş değerlendirme programıdır.

Sürücünün ham bilgisi ölçülür, yazılı testte tabi tutulur. Eğitmen gözetiminde 30 dakikalık sürüş uygulatılır. Yazılı test ve sürüş değerlendirmesi formları, tarafınıza teslim edilir.

Personele araç teslim etmeden önce sürücünüzü biz test ederek. Trafikte oluşan kazaların maddi ve manevi önüne geçiyoruz.

Bu uygulama sayesinde hem işe alımlarda, hem de araç tesliminde bu tercihi sizin yerinize profesyonel bir destekle biz yapıyoruz.

Sürücünün bireysel olarak, tüm sürüş karakterini değerlendirerek yetkili kişiye teslim ediyoruz.

Sürüş değerlendirme tüm araç çeşitlerine uygulanmaktadır. Şantiye şoförlerine de uygulanır. Binek otomobile de uygulanmaktadır.

Sürüş değerlendirmeden başarısız olan personel Direksiyon dersi uygulamamıza katılmalıdır.